Srednja škola Blace

8. aprila 2021.
- Gimnazije
116 3
Sajt skole Postavi pitanje
 • Adresa:Краља Петра I Карађорђевића број 3, 18420 Блаце
 • Broj telefona: 027 371 533
 • Adresa na mapi: GOOGLE MAPS
 • Web-sajt: www.sskolablace.edu.rs
 • E-mejl: prezentacijassblace@gmail.com

Srednja škola u Blacu je osnovana 1961. godine kao Gimnazija. Tokom svoje istorije prolazila je kroz brojne reforme i više puta je menjala svoj naziv, da bi današnji naziv “Srednja škola” dobila 2003. godine. Škola se oduvek odlikovala kvalitetnim nastavnim kadrom, koji je kroz rad i posvećenost deci godinama motivisao i u svet slao republičke prvake, besednike, najbolje sportiste, kreativne i vešte kuvare i konobare, vredne poljoprivrednike, programere… Sva ova deca, sada su ljudi sa uspešnim karijerama.

Rad naše škole možemo predstaviti citatom:

Pod obrazovanjem podrazumevam sveobuhvatno izvlačenje onog najboljeg iz deteta i odraslog čoveka, razuma i duha.“- Gandi

Obrazovni profili

Gimnazija - opšti tip
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 52.16
2018/2019 67.02
2017/2018 66.94

 

Iako su se menjala zdanja u kojima je sticano obrazovanje i nazivi škole, do danas, Gimnazija ostaje prepoznatljiva po onima koji su u njoj prenosili svoja znanja i iskustva, i mladim ljudima koji su iz nje odlazeći, odnosili neotuđivo bogatstvo. Učenici tokom četvorogodišnjeg obrazovanja stiču opširno znanje neophodno za dalje obrazovanje, a smer Gimnazija nudi mogućnost upisa svih fakulteta i nakon uvođenja Državne mature. Gimnazija formira inteligenciju i karakter, možda više, snažnije i u nekim pravcima dublje, nego univerzitet. Ona je od velikog uticaja na duh i moralnu vrednost budućih generacija. Rečenica koja opisuje ovaj smer ogleda se u citatu: „Znanje je moćno oružje kojim možemo promeniti svet.“

Spisak predmeta po godinama:                                                      

 

Poljoprivredni tehničar
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenja(30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 50.31
2018/2019 50.07
2017/2018 51.86

 

Ovaj smer pruža učenicima potrebna znanja, veštine i kompetencije koje zahteva današnje tržište. Nakon završetka smera Poljoprivredni tehničar učenici imaju mogućnost zaposlenja u proizvodnim i preradnim kapacitetima na teritoriji naše opštine i u bližem okruženju, kao i veliku prohodnost za dalje školovanje na svim fakultetima i visokim školama.
Zanimanje Poljoprivrednog tehničara je širokog usmerenja u oblasti poljoprivrede. U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici se obrazuju i praktično pripremaju za obavljanje mnogobrojnih delatnosti u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, stočarstvu, cvećarstvu, zaštiti bilja, radu sa poljoprivrednom mehanizacijom i slično.
Poljoprivredni tehničari mogu raditi u poljoprivrednim apotekama, poljoprivrednim kombinatima, poljoprivrednim institucijama i zavodima, osiguravajućim društvima i kompanijama, na sopstvenom gazdinstvu i drugo.

Spisak predmeta po godinama:           

NEDELJNI I GODIŠNJI FOND ČASOVA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA ZA OBRAZOVNI PROFIL: POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR

Napomena: *Za učenike koji nastavu slušaju na maternjem jeziku nacionalne manjine
** Učenik bira predmet sa liste izbornih opšteobrazovnih ili stručnih predmet

Nedeljni i godišnji fond časova stručnih predmeta za obrazovni profil: POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR („Sl. Glasnik – Prosvetni glasnik“ br. 11/2020) Učenici upisani u srednju školu zaključno sa školskom 2019/2020. godinom u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane za obrazovne profil poljoprivredni tehničar, u četvorogodišnjem trajanju, stiču obrazovanje po nastavnom planu i programu koji je bio na snazi do početka primene ovog pravilnika – do kraja školske 2023/2024. godine.

*predmet se bira jednom u toku školovanja u drugom, trećem ili četvrtom razredu
NAPOMENA: Program izbornog predmeta realizuje se kroz vežbe

Kuvar
 • Trajanje: 3 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(15 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 42.33
2018/2019
2017/2018 40.44

Srednja stručna škola koja osposobljava za rad, ali daje i mogućnost za nastavak školovanja. Školovanje traje tri godine, tokom kojeg se stiču znanja i veštine koji su potrebni za obavljanje poslova u okviru jednog ili više srodnih zanimanja. Nastava se izvodi u savremeno opremljenim kabinetima kuvarstva i usluživanja. Uz redovnu nastavu, organizovane su i vannastavne aktivnosti: Šljivijada, Srednjovekovna srpska trpeza, sajam zdrave hrane i mnogobrojna gostovanja na ugostiteljsko – turističkim manifestacijama. Nakon završetka školovanja učenici ovog smera se mogu zaposliti u svim ugostiteljskim objektima ili nastaviti dalje usavršavanje.

Spisak predmeta po godinama:     

Konobar
 • Trajanje: 3 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(15 učenika)

Srednja stručna škola koja osposobljava za rad, ali daje i mogućnost za nastavak školovanja. Školovanje traje tri godine, tokom kojeg se stiču znanja i veštine koji su potrebni za obavljanje poslova u okviru jednog ili više srodnih zanimanja. Nastava se izvodi u savremeno opremljenim kabinetima kuvarstva i usluživanja. Uz redovnu nastavu, organizovane su i vannastavne aktivnosti: Šljivijada, Srednjovekovna srpska trpeza, sajam zdrave hrane i mnogobrojna gostovanja na ugostiteljsko – turističkim manifestacijama. Nakon završetka školovanja učenici ovog smera se mogu zaposliti u svim ugostiteljskim objektima ili nastaviti dalje usavršavanje.

Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 34.14
2018/2019
2017/2018 42.20

 

Spisak predmeta po godinama: