Ekonomsko – tehnička škola Kuršumlija

Sajt škole Postavite pitanje Join The 2,800+ Happy Customers :)

Ekonomsko – tehnička škola u Kuršumliji ima bogatu i dugu tradiciju.Na zahtev Narodnog odbora Kosaničkog sreza u Kuršumliji, 20.septembra 1954. godine otpočela je sa radom. U početku je nastava izvođena u osnovnoj školi ”Drinka Pavlović”, a od 1962. godine u novoizgrađenoj zgradi u ulici Karađorđevoj br. 2. Vremenom je adaptirana i opremana raznim savremenim sredstvima za izvođenje nastave.
Godine 1975. formira se Centar za usmereno obrazovanje, gde ekonomska struka i dalje egzistira. U proteklih pedeset godina u ovoj školi je diplomiralo oko 7.000 učenika raznih struka: ekonomske, pravne, turističke, komercijalne, tekstilne, trgovačke, mašinske, drvoprerađivačke, ugostiteljske i građevinske.

Obrazovni profili

Ekonomski tehničar
  • Trajanje:4 godina
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2020/2021 52,07
2019/2020           /
2018/2019           /

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju Ekonomski tehničar je osposobljavanje učenika
za vođenje administracije, komunika- ciju sa klijentima i saradnicima, obavljanje
računovodstvenih, finansijskih, komercijalnih, bankarskih poslova i poslova osiguranja.
Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe
kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti,
usmerava da lica budu osposobljavana za:
– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
– primenu bezbednosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
– primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
– upotrebu informatičke tehnologije u: prikupljanju, organizovanju i korišćenju
informacija u radu i svakodnevnom životu;
– preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i
karijeri;
– prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom
okruženju.

Predmeti u školi

 

Finansijski administrator
  • Trajanje: 4 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje (30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2020/2021 52,61
2019/2020 52,24
2018/2019 57,44

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil finansijski administrator je
osposobljavanje učenika za obavljanje finansijsko – računovodstvenih poslova, sastavljanje
i prezentaciju finansijskih i poreskih izveštaja. Neophodnost stalnog prilagođavanja
promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog
usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se
osposobljavaju za:
– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
– efikasan rad u timu;
– preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i
karijeri;
– blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
– prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
– primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
– primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
– upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju
informacija u radu i svakodnevnom životu.

Predmeti u školi

Kulinarski tehničar
  • Trajanje: 4 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2020/2021 /
2019/2020 50.06
2018/2019 50,17

Kulinarski tehničar se bavi pripremom svih vrsta toplih i hladnih jela u
ugostiteljskim objektima, obraćajući pritom pažnju da jela osim što moraju biti ukusna,
moraju biti i lepo dekorisana. Kulinarski tehničari su ti koji sastavljaju jelovnike,
poručuju namirnice, određuju način pripremanja hrane (kuvanje, pecenje, prženje),
preuzimaju namirnice, skladište ih i čuvaju od kvarenja. U zavisnosti od veličine kuhinje
i objekta u kojem rade, mogu biti raspoređeni po zadacima. Kulinarski tehničari u većim
objektima imaju pomoćnike koji im pripremaju namirnice i neophodno je da su uz njih, jer
gosti moraju biti brzo usluženi bez obzira na obim posla koji imaju. Takođe, kulinarski
tehničar mora da vodi računa o higijeni prostora u kom se priprema hrana i čistoći
sudova. Kulinarski tehničari mogu nastaviti studije na visokim hotelijerskim školama
strukovnih studija.

Predmeti u školi


Kombinovano odeljenje kuvar/konobar
  • Trajanje: 3 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(15+15-dualni model=30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova  kuvar/konobar
2020/2021 47,06 / 32,89
2019/2020 41.05 / 30,18
2018/2019 35,58 / –

Odeljenje kuvar/konobar obrazuje učenike po dualnom modelu. Dualno obrazovanje je model
srednjeg stručnog obrazovanja u okviru koga se znanje stiče i u školi i u kompaniji. Učenjem kroz
rad učenici usvajaju praktična i primenljiva znanja u realnom radnom okruženju, u kompaniji.
Socijalni partner škole je specijalna bolnica „Prolom Banja“ .
Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil kuvar je osposobljavanje učenika za
pripremu, serviranje i dekorisanje obroka. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim
zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja
karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:
– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
– efikasan rad u timu;
– preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i
karijeri;
– blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
– prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
– primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
– primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
– upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju
informacija u radu i svakodnevnom životu.
Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil konobar je osposobljavanje učenika za
usluživanje gosta hranom i pićem. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima
tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere,
unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:
– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
– efikasan rad u timu;
– preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i
karijeri;
– prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
– primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
– primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
– upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju
informacija u radu i svakodnevnom život.

Predmeti u školi