Gimnazija Kuršumlija

3. aprila 2021.
- Gimnazije
3 1
Sajt škole Postavi pitanje
Gimnazija u Кuršumliji ima dugu tradiciju. Osnovana je 1962. godine, a njen prvi naziv bio je:“Radoš Jovanović – Selja”.Zahvaljujući savesnosti i odgovornosti profesora, njihovoj nastavnoj i pedagoškoj stručnosti, njihovom zalaganju, škola je iz godine u godinu sticala zavidan ugled i renome. Gimnazija je razvijala svoje intelektualne i kulturne potencijale, i na taj način pozitivno uticala na sredinu, pripremajući mlade ljude za studije i budući kreativan rad i život. Rezultatima rada i nizom novina u radu, Gimnazija je na najbolji način našla svoje mesto u preobražajima društva, izrastajući u savremenu školu. Tome doprinose stalna usavršavanja nastavnog kadra, realizacija planova iz ŠRP-a, stalno samovrednovanje svih oblasti rada i njihovo unapređivanje.

Obrazovni profili

Društveno-jezički smer
  • Trajanje: 4 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 2 odeljenja (60 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 50.00
2018/2019 50.17
2017/2018 57.56

Pored srpskog jezika i književnosti, najzastupljenijeg predmeta u fondu nastavnih časova, u Gimnaziji se uče četiri jezika, te učenici imaju dobru mogućnost upoznavanja i usavršavanja jezika.
Znanja koja tokom školovanja steknu iz filozofije, psihologije, sociologije, likovne i muzičke umetnosti, od velikog su značaja ne samo za njihovo dalje školovanje, nego i za izgradnju bitnih nivoa njihove opšte kulture i širinu intelektualnog razmišljanja.
Izučavanje izbornih programa daje izuzetnu mogućnost razvoja kreativnog mišljenja i funkcionalne primene, ne samo u oblasti nauke, već i u životu uopšte.
Učenici će imati odličnu osnovu za upis nekog od fakulteta sa područja društvenih nauka. Imajući u vidu širok dijapazon izučavanih predmeta, učenici će imati mogućnost upisa na fakultete prirodnih i tehničkih nauka.

Predmeti po godinama

Prirodno-matematički smer
  • Trajanje: 4 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 1  odeljenje (30 učenika)
Minimalan broj bodova:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 64.19
2018/2019 75.62
2017/2018 80.90

Primenom savremenih metoda podučavanja, kvalitetnom nastavom učenici stiču zavidno obrazovanje i mogućnost upisa na željene Fakultete.
Znanja koja učenici tokom školovanja steknu iz predmeta predviđenih planom i programom za prirodno-matematički smer od velikog su značaja ne samo za njihovo dalje školovanje, nego i za izgradnju bitnih nivoa njihove opšte kulture i širinu intelektualnog razmišljanja.
Izučavanje izbornih programa daje izuzetnu mogućnost razvoja kreativnog mišljenja, istraživačkih aktivnosti, analitičkog pristupa informacijama i funkcionalne primene, ne samo u oblasti nauke, već i u životu uopšte.
Učenici će imati odličnu osnovu za upis nekog od Fakulteta sa područja prirodnih i tehničkih nauka, ne isključujući ni druge/željene oblasti.

Predmeti po godinama