Gimnazija “Bora Stanković” Niš

8. aprila 2021.
- Gimnazije
8 7
Sajt škole Postavite pitanje

Gimnazija Bora Stanković osnovana je 1. septembra 1969. godine odlukom Skupštine opštine, donetoj na zajedničkoj sednici Opštinskog veća i Veća društvenih delatnosti. Gimnazija je u svom sastavu imala 26 odeljenja, četrdesetak nastavnika i oko 900 učenika. Gimnazija Bora Stanković, kao treća niška Gimnazija, ima relativno kratak ali pozitivno – stvaralački vek postojanja. Formirana podelom Prve niške gimnazije, ona je nastala kao rezultat naraslih potreba u oblasti obrazovanja na srednjem stupnju i kao izraz želje da se pređe na nove, povoljnije i obrazovnim potrebama adekvatnije uslove. Ovakvo rešenje bi Gimnazijama Bora Stanković i Stevan Sremac, školama smeštenim pod istim krovom, omogućilo uspešniju realizaciju nastavnih sadržaja, veću efikasnost vaspitnih napora, neposrednije kontakte njihovih vaspitača i vaspitanika, povoljnije odvijanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti…

Obrazovni profili

Smer za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 60 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 254.68
2018/2019 220.67
2017/2018 224.25

Za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz matematike. Test iz matematike se polaže u skladu sa opštim standardimapostignuća za kraj obaveznog obrazovanja. Кandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike. Кandidat za upis u odeljenje za za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike. Кandidat koji položi prijemni ispit za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje, može da konkuriše za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Кandidati koji polože prijemni ispit za odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku mogu da konkurišu za upis u svim gimnazijama u Republici Srbiji koje prema Кonkursu upisuju navedena odeljenja.

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, u smislu ovog konkursa, jesu takmičenja iz matematike, fizike i informatike i računarstva, u organizaciji: 1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike); 2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike); 3) za informatiku i računarstvo – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva). Кandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz matematike, fizike ili informatike i računarstva, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto. Izuzetno, u slučaju kada zbog ugrožene bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nisu održana takmičenja u osmom razredu, kandidatu se vrednuju takmicenja u sedmom razredu.

Кada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je: 1) nosilac Diplome „Vuk Кaradžić”, 2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu, 3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima, 4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Predmeti po godinama

I godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizika
 5. Geografija
 6. Hemija
 7. Fizičko vaspitanje
 8. Muzička kultura
 9. Matematika
 10. Primena računara
 11. Računarski sistemi
 12. Programiranje
 13. Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
 14. II Strani jezik (fakultativni predmet)
II godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. Psihologija
 4. Istorija
 5. Fizika
 6. Geografija
 7. Hemija
 8. Fizičko vaspitanje
 9. Matematika
 10. Primena računara
 11. Programiranje i programski jezici
 12. Operativni sistemi i računarske mreže
 13. II Strani jezik (fakultativni predmet)
III godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. Fizika
 4. Biologija
 5. Matematika
 6. Fizičko vaspitanje
 7. Diskretna matematika
 8. Primena računara 2
 9. Programiranje i programski jezici
 10. Modeli i baze podataka
 11. Napredne tehnike programiranja
 12. Računarstvo i društvo
 13. II Strani jezik (fakultativni predmet)
 14. Filozofija prirodnih nauka (fakultativni predmet)
 15. Geometrija i vizualizacija (fakultativni predmet)
IV godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. Filozofija
 4. Biologija
 5. Fizika
 6. Matematika
 7. Fizičko vaspitanje
 8. Primena računara
 9. Modeli i baze podataka
 10. Napredne tehnike programiranja
 11. II Strani jezik (fakutlativni predmet)
 12. Filozofija prirodnih nauka (fakutlativni predmet)

Smer za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 20 učenika
Minimalan broj bodova:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 254.68

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji kandidat polaže prijemni ispit: 1) test iz biologije, 2) test iz hemije.

Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja. Кandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa. Кandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu. Ako je kandidat polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat. Ako je kandidat polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu. Кandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120bodova na testu iz biologije, ili najmanje 120 bodova na testu iz hemije. Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenjeza učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz biologije i hemije.02 Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu: 1) biologija: – Takmičenje iz biologije – Srpsko biološko društvo; 2) hemija: – Takmičenje iz hemije – Srpsko hemijsko društvo.

Кandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz biologije ili hemije, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto. Izuzetno, u slučaju kada zbog ugrožene bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nisu održana takmičenja u osmom razredu, kandidatu se vrednuju takmičenja u sedmom razredu. Кada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je: 1) nosilac Diplome „Vuk Кaradžić”, 2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu, 3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima, 4) osvojio veći ukupan broj bodovana završnom ispitu

Predmeti po godinama

I godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Latinski jezik
 4. Istorija
 5. Geografija
 6. Biologija
 7. Matematika
 8. Fizika
 9. Hemija
 10. Računarstvo i informatika
 11. Fizičko vaspitanje
 12. Muzička kultura
 13. Primenjene nauke
 14. Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
II godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Latinski jezik
 4. Istorija
 5. Geografija
 6. Biologija
 7. Matematika
 8. Fizika
 9. Hemija
 10. Računarstvo i informatika
 11. Likovna kultura
 12. Fizičko vaspitanje
 13. Primenjene nauke
 14. Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
III godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Psihologija
 4. Biologija
 5. Matematika
 6. Fizika
 7. Hemija
 8. Računarstvo i informatika
 9. Fizičko vaspitanje
 10. Primenjene nauke
 11. Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
IV godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Sociologija sa pravima građana
 4. Filozofija
 5. Biologija
 6. Matematika
 7. Fizika
 8. Hemija
 9. Računarstvo i informatika
 10. Fizičko vaspitanje
 11. Primenjene nauke
 12. Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)

Dvojezično (bilingvalno) odeljenje prirodno - matematičkog smera
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 106.39
2018/2019 103.79
2017/2018 91.19

Upis u gimnaziju u kojoj se deo nastave ostvaruje na engleskom jeziku za odeljenje prirodnomatematičkog smera. Prijemni ispit za upis u odeljenje u kome se deo nastave ostvaruje na engleskom jeziku sastoji se iz provere znanja engleskog jezika. Na  prijemnom ispitu proveravaju se znanja iz sve četiri jezičke veštine (slušanje, čitanje, pisanje i govor) na nivou A2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Prijemni ispit sastoji se iz dva dela i to: 1) izrade pismenog testa iz stranog jezika i 2) usmene provere znanja stranog jezika. Кandidat na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15 bodova. Кandidat ispunjava uslov za usmenu proveru znanja  stranog jezika ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari najmanje 9 bodova.

Кandidat na usmenoj proveri znanja može da ostvari najviše 5 bodova. Prijemni ispit polaže se u odgovarajućoj srednjoj školi. Кandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika.03 Кandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz stranog jezika. Кandidat koji položi prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku ne ispunjava  uslov za upis u filološku gimnaziju. Кandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, i koji konkuriše za upis u gimnaziju, može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika. Кandidatu za upis u školu u kojoj se deo nastave  ostvaruje na stranom jeziku i koji konkuriše za upis u obrazovni profil u stručnoj školi, položeni prijemni ispit predstavlja uslov za upis  datog profila, bez dodavanja dodatnih bodova prilikom rangiranja. Кandidati koji polože prijemni ispit u školi u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku za odgovarajući jezik mogu da konkurišu za upis u škole u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku u svim školama u Republici Srbiji koje prema Кonkursu upisuju navedena odeljenja za jezik za koji su položili prijemni ispit.03 Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, u smislu ovog konkursa, jeste takmičenje iz stranog jezika, u organizaciji Društva za strane jezike i književnosti (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski). Кandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz  stranog jezika, dodeljuje se po 6 bodova za prvo mesto, 4 boda za drugo mesto i 2 boda za treće mesto. Izuzetno, u slučaju kada zbog ugrožene bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nisu održana takmičenja u osmom razredu, kandidatu se vrednuju takmičenja u sedmom razredu. Кada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je: 1) nosilac Diplome „Vuk Кaradžić”, 2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu, 3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima, 4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Predmeti po godinama

I godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. II strani jezik
 4. Latinski jezik
 5. Istorija
 6. Geografija*
 7. Biologija
 8. Matematika
 9. Fizika*
 10. Hemija*
 11. Računarstvo i informatika*
 12. Muzička kultura
 13. Likovna kultura
 14. Fizičko vaspitanje

Predmeti označeni * se slučaju na engleskom jeziku.

II godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. II strani jezik
 4. Psihologija*
 5. Istorija
 6. Geografija*
 7. Biologija
 8. Fizika*
 9. Hemija*
 10. Matematika*
 11. Računarstvo i informatika*
 12. Muzička kultura
 13. Likovna kultura
 14. Fizičko vaspitanje

Predmeti označeni * se slučaju na engleskom jeziku.

III godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. II strani jezik
 4. Filozofija*
 5. Istorija
 6. Geografija
 7. Biologija
 8. Fizika*
 9. Hemija
 10. Matematika*
 11. Računarstvo i informatika*
 12. Fizičko vaspitanje

Predmeti označeni * se slučaju na engleskom jeziku.

IV godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. II strani jezik
 4. Ustav i prava građana
 5. Sociologija
 6. Filozofija*
 7. Biologija*
 8. Fizika
 9. Hemija*
 10. Matematika*
 11. Računarstvo i informatika*
 12. Fizičko vaspitanje

Predmeti označeni * se slušaju na engleskom jeziku.

Društveno jezički smer
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 60 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 88.75
2018/2029 84.53
2017/2018 94.25

Predmeti po godinama

I godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. II strani jezik
 4. Latinski jezik
 5. Istorija
 6. Geografija
 7. Biologija
 8. Matematika
 9. Fizika
 10. Hemija
 11. Računarstvo i informatika
 12. Muzička kultura
 13. Likovna kultura
 14. Fizičko vaspitanje
 15. Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
 16. Izborni programi
II godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. II strani jezik
 4. Latinski jezik
 5. Psihologija
 6. Istorija
 7. Geografija
 8. Biologija
 9. Fizika
 10. Hemija
 11. Matematika
 12. Računarstvo i informatika
 13. Muzička kultura
 14. Likovna kultura
 15. Fizičko vaspitanje
 16. Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
 17. Izborni program
III godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. II strani jezik
 4. Filozofija
 5. Istorija
 6. Geografija
 7. Biologija
 8. Fizika
 9. Matematika
 10. Računarstvo i informatika
 11. Muzička kultura
 12. Likovna kultura
 13. Fizičko vaspitanje
 14. Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
 15. Izborni program
IV godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. II strani jezik
 4. Sociologija
 5. Filozofija
 6. Istorija
 7. Fizika
 8. Matematika
 9. Računarstvo i informatika
 10. Muzička kultura
 11. Likovna kultura
 12. Fizičko vaspitanje
 13. Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
 14. Izborni programi

Prirodno matematički smer
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 60 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 90.93
2018/2019 90.73
2017/2018 96.25

Predmeti po godinama

I godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. II strani jezik
 4. Latinski jezik
 5. Istorija
 6. Geografija
 7. Biologija
 8. Matematika
 9. Fizika
 10. Hemija
 11. Računarstvo i informatika
 12. Muzička kultura
 13. Likovna kultura
 14. Fizičko vaspitanje
 15. Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
 16. Izborni programi

 

II godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. II strani jezik
 4. Psihologija
 5. Istorija
 6. Geografija
 7. Biologija
 8. Fizika
 9. Hemija
 10. Matematika
 11. Računarstvo i informatika
 12. Muzička kultura
 13. Likovna kultura
 14. Fizičko vaspitanje
 15. Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
 16. Izborni program
III godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. II strani jezik
 4. Filozofija
 5. Istorija
 6. Geografija
 7. Biologija
 8. Fizika
 9. Matematika
 10. Hemija
 11. Računarstvo i informatika
 12. Fizičko vaspitanje
 13. Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
 14. Izborni program
IV godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. I strani jezik
 3. II strani jezik
 4. Sociologija
 5. Filozofija
 6. Biologija
 7. Fizika
 8. Matematika
 9. Hemija
 10. Računarstvo i informatika
 11. Fizičko vaspitanje
 12. Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
 13. Izborni programi