Specijalna škola “Carica Jelena”, Niš

3. aprila 2021.
- Specijalne škole
44 2
Školu pohađa 151 učenik, 87 u osnovnom i 64 u srednjem obrazovanju, raspoređenih u 24 odeljenja, uključujući i odeljenje kućne nastave (15 u osnovnoj i 9 u srednjoj školi). Od tog broja, dve trećine su dečaci. Uzrasni raspon u osnovnoj školi je 11, a u srednjoj 9 godina. Tri četvrtine učenika, i u osnovnoj i u srednjoj školi, živi u gradu ili nekom prigradskom naselju. U osnovnoj školi 77 % učenika su sa teriritorije neke od niških opština. Ostali dolaze iz 10 opština sa juga Srbije. Srednjoškolaca iz Niša je 54 %, a ostali su takođe iz 10 drugih opština. U pogledu etničkog sastava, preovlađuju učenici srpske nacionalnosti. Roma je 10,6 % u osnovnoj odnosno 17,2 % u srednjoj. je to bilo vreme kada je u Školi bilo više od 300 učenika, ili vreme kada su njeni učenici izdavali svoj list, prvi takve vrste u Srbiji, ili pak onda kada je timski rad uzeo maha.

Obrazovni profili

Smer za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku
  • Trajanje: 4 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 60 učenika

Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 254.68
2018/2019 220.67
2017/2018 224.25

Za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz matematike. Test iz matematike se polaže u skladu sa opštim standardimapostignuća za kraj obaveznog obrazovanja. Кandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike. Кandidat za upis u odeljenje za za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike. Кandidat koji položi prijemni ispit za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje, može da konkuriše za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Кandidati koji polože prijemni ispit za odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku mogu da konkurišu za upis u svim gimnazijama u Republici Srbiji koje prema Кonkursu upisuju navedena odeljenja.

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, u smislu ovog konkursa, jesu takmičenja iz matematike, fizike i informatike i računarstva, u organizaciji: 1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike); 2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike); 3) za informatiku i računarstvo – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva). Кandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz matematike, fizike ili informatike i računarstva, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto. Izuzetno, u slučaju kada zbog ugrožene bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nisu održana takmičenja u osmom razredu, kandidatu se vrednuju takmicenja u sedmom razredu.

Кada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je: 1) nosilac Diplome „Vuk Кaradžić”, 2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu, 3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima, 4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Predmeti po godinama
I godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
Istorija
Fizika
Geografija
Hemija
Fizičko vaspitanje
Muzička kultura
Matematika
Primena računara
Računarski sistemi
Programiranje
Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
II Strani jezik (fakultativni predmet)
II godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
Psihologija
Istorija
Fizika
Geografija
Hemija
Fizičko vaspitanje
Matematika
Primena računara
Programiranje i programski jezici
Operativni sistemi i računarske mreže
II Strani jezik (fakultativni predmet)
III godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
Fizika
Biologija
Matematika
Fizičko vaspitanje
Diskretna matematika
Primena računara 2
Programiranje i programski jezici
Modeli i baze podataka
Napredne tehnike programiranja
Računarstvo i društvo
II Strani jezik (fakultativni predmet)
Filozofija prirodnih nauka (fakultativni predmet)
Geometrija i vizualizacija (fakultativni predmet)
IV godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
Filozofija
Biologija
Fizika
Matematika
Fizičko vaspitanje
Primena računara
Modeli i baze podataka
Napredne tehnike programiranja
II Strani jezik (fakutlativni predmet)
Filozofija prirodnih nauka (fakutlativni predmet)

Smer za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju
  • Trajanje: 4 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 20 učenika

Minimalan broj bodova:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 254.68

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji kandidat polaže prijemni ispit: 1) test iz biologije, 2) test iz hemije.

Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja. Кandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa. Кandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu. Ako je kandidat polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat. Ako je kandidat polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu. Кandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120bodova na testu iz biologije, ili najmanje 120 bodova na testu iz hemije. Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenjeza učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz biologije i hemije.02 Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu: 1) biologija: – Takmičenje iz biologije – Srpsko biološko društvo; 2) hemija: – Takmičenje iz hemije – Srpsko hemijsko društvo.

Кandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz biologije ili hemije, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto. Izuzetno, u slučaju kada zbog ugrožene bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nisu održana takmičenja u osmom razredu, kandidatu se vrednuju takmičenja u sedmom razredu. Кada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je: 1) nosilac Diplome „Vuk Кaradžić”, 2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu, 3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima, 4) osvojio veći ukupan broj bodovana završnom ispitu

Predmeti po godinama
I godina
Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Latinski jezik
Istorija
Geografija
Biologija
Matematika
Fizika
Hemija
Računarstvo i informatika
Fizičko vaspitanje
Muzička kultura
Primenjene nauke
Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
II godina
Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Latinski jezik
Istorija
Geografija
Biologija
Matematika
Fizika
Hemija
Računarstvo i informatika
Likovna kultura
Fizičko vaspitanje
Primenjene nauke
Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
III godina
Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Psihologija
Biologija
Matematika
Fizika
Hemija
Računarstvo i informatika
Fizičko vaspitanje
Primenjene nauke
Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
IV godina
Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Sociologija sa pravima građana
Filozofija
Biologija
Matematika
Fizika
Hemija
Računarstvo i informatika
Fizičko vaspitanje
Primenjene nauke
Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)

Dvojezično (bilingvalno) odeljenje prirodno - matematičkog smera
  • Trajanje: 4 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 30 učenika

Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 106.39
2018/2019 103.79
2017/2018 91.19

Upis u gimnaziju u kojoj se deo nastave ostvaruje na engleskom jeziku za odeljenje prirodnomatematičkog smera. Prijemni ispit za upis u odeljenje u kome se deo nastave ostvaruje na engleskom jeziku sastoji se iz provere znanja engleskog jezika. Na  prijemnom ispitu proveravaju se znanja iz sve četiri jezičke veštine (slušanje, čitanje, pisanje i govor) na nivou A2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Prijemni ispit sastoji se iz dva dela i to: 1) izrade pismenog testa iz stranog jezika i 2) usmene provere znanja stranog jezika. Кandidat na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15 bodova. Кandidat ispunjava uslov za usmenu proveru znanja  stranog jezika ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari najmanje 9 bodova.

Кandidat na usmenoj proveri znanja može da ostvari najviše 5 bodova. Prijemni ispit polaže se u odgovarajućoj srednjoj školi. Кandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika.03 Кandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz stranog jezika. Кandidat koji položi prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku ne ispunjava  uslov za upis u filološku gimnaziju. Кandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, i koji konkuriše za upis u gimnaziju, može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika. Кandidatu za upis u školu u kojoj se deo nastave  ostvaruje na stranom jeziku i koji konkuriše za upis u obrazovni profil u stručnoj školi, položeni prijemni ispit predstavlja uslov za upis  datog profila, bez dodavanja dodatnih bodova prilikom rangiranja. Кandidati koji polože prijemni ispit u školi u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku za odgovarajući jezik mogu da konkurišu za upis u škole u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku u svim školama u Republici Srbiji koje prema Кonkursu upisuju navedena odeljenja za jezik za koji su položili prijemni ispit.03 Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, u smislu ovog konkursa, jeste takmičenje iz stranog jezika, u organizaciji Društva za strane jezike i književnosti (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski). Кandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz  stranog jezika, dodeljuje se po 6 bodova za prvo mesto, 4 boda za drugo mesto i 2 boda za treće mesto. Izuzetno, u slučaju kada zbog ugrožene bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nisu održana takmičenja u osmom razredu, kandidatu se vrednuju takmičenja u sedmom razredu. Кada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je: 1) nosilac Diplome „Vuk Кaradžić”, 2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu, 3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima, 4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Predmeti po godinama
I godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
II strani jezik
Latinski jezik
Istorija
Geografija*
Biologija
Matematika
Fizika*
Hemija*
Računarstvo i informatika*
Muzička kultura
Likovna kultura
Fizičko vaspitanje

Predmeti označeni * se slučaju na engleskom jeziku.

II godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
II strani jezik
Psihologija*
Istorija
Geografija*
Biologija
Fizika*
Hemija*
Matematika*
Računarstvo i informatika*
Muzička kultura
Likovna kultura
Fizičko vaspitanje

Predmeti označeni * se slučaju na engleskom jeziku.

III godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
II strani jezik
Filozofija*
Istorija
Geografija
Biologija
Fizika*
Hemija
Matematika*
Računarstvo i informatika*
Fizičko vaspitanje

Predmeti označeni * se slučaju na engleskom jeziku.

IV godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
II strani jezik
Ustav i prava građana
Sociologija
Filozofija*
Biologija*
Fizika
Hemija*
Matematika*
Računarstvo i informatika*
Fizičko vaspitanje

Predmeti označeni * se slušaju na engleskom jeziku.

Društveno jezički smer
  • Trajanje: 4 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 60 učenika

Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 88.75
2018/2029 84.53
2017/2018 94.25
Predmeti po godinama
I godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
II strani jezik
Latinski jezik
Istorija
Geografija
Biologija
Matematika
Fizika
Hemija
Računarstvo i informatika
Muzička kultura
Likovna kultura
Fizičko vaspitanje
Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
Izborni programi
II godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
II strani jezik
Latinski jezik
Psihologija
Istorija
Geografija
Biologija
Fizika
Hemija
Matematika
Računarstvo i informatika
Muzička kultura
Likovna kultura
Fizičko vaspitanje
Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
Izborni program
III godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
II strani jezik
Filozofija
Istorija
Geografija
Biologija
Fizika
Matematika
Računarstvo i informatika
Muzička kultura
Likovna kultura
Fizičko vaspitanje
Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
Izborni program
IV godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
II strani jezik
Sociologija
Filozofija
Istorija
Fizika
Matematika
Računarstvo i informatika
Muzička kultura
Likovna kultura
Fizičko vaspitanje
Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
Izborni programi

Prirodno matematički smer
  • Trajanje: 4 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 60 učenika

Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 90.93
2018/2019 90.73
2017/2018 96.25
Predmeti po godinama
I godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
II strani jezik
Latinski jezik
Istorija
Geografija
Biologija
Matematika
Fizika
Hemija
Računarstvo i informatika
Muzička kultura
Likovna kultura
Fizičko vaspitanje
Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
Izborni programi

II godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
II strani jezik
Psihologija
Istorija
Geografija
Biologija
Fizika
Hemija
Matematika
Računarstvo i informatika
Muzička kultura
Likovna kultura
Fizičko vaspitanje
Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
Izborni program
III godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
II strani jezik
Filozofija
Istorija
Geografija
Biologija
Fizika
Matematika
Hemija
Računarstvo i informatika
Fizičko vaspitanje
Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
Izborni program
IV godina
Srpski jezik i književnost
I strani jezik
II strani jezik
Sociologija
Filozofija
Biologija
Fizika
Matematika
Hemija
Računarstvo i informatika
Fizičko vaspitanje
Građansko vaspitanje / Verska nastava (izborni programi)
Izborni programi