Elektrotehnička škola “Nikola Tesla”, Niš

3. marta 2021.
- Elektrotehnika
13 5
Sajt skole Postavi pitanje
 • Adresa:Александра Медведева 18. 18000 Ниш
 • Broj telefona: 018 588 583 018 588 051
 • Adresa na mapi: GOOGLE MAPS
 • Web-sajt: http://www.etstesla.ni.ac.rs
 • E-mejl:info@etstesla.ni.ac.rs

Vаspitno-obrаzovni rаd u školi se odvijа u učionicаmа, kаbinetimа, lаborаtorijаmа i školskim rаdionicаmа. Školа rаspolаže bibliotekom čiji fond knjigа obuhvаtа svu potrebnu literаturu zа svаkodnevnu upotrebu kod učenikа i profesorа. Školа imа i jedinstvenu rаčunаrsku mrežu kojа predstаvljа deo аkаdemske rаčunаrske mreže.

Obrazovni profili

Elektrotehničar informacionih tehnologija
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 2 odeljenje(60 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 83.66
2018/2019 83.73
2017/2018 82.83

 

ELEKTROTEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA je osposobljavanje učenika za postavljanje i održavanje operativnog sistema računara, učešće u izradi softverskih aplikacija, kreiranje i razvijanje baza podataka, statičkih i dinamičkih veb prezentacija i održavanje i proveru sigurnosti informacionih sistema.

Spisak predmeta po godinama:                                                      

 

Elektrotehničar računara
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 2 odeljenja(60 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 67.85
2018/2019 77.62
2017/2018 76.50

Elektrotehničar računara je osposobljavanje lica za instaliranje računarskih sistema, nadzor, nadogradnju i održavanje računarskih sistema i izradu sistema sa mikrokontrolerom ili mikroračunarom.

 

Spisak predmeta po godinama:           

                    

Tehničar mehatronike
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 68.70
2018/2019 72.54
2017/2018 72.57

TEHNIČAR MEHATRONIKE je osposobLJavanje lica za montiranje komponenata, dijagnostikovanje kvarova, popravka i održavanje opreme i mehatronskih uređaja i sistema.

Spisak predmeta po godinama:     

 

Elektrotehnničar energetike
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 62.86
2018/2019 61.31
2017/2018 61.36

Elektrotehničar energetike je osposobljavanje lica za pripremanje i organizovanje elektro-instalaterskih radova, izradu i održavanje elektro-energetskih vodova i postrojenja i upravljanje i održavanje električnih mašina i elektromotornih pogona.

Spisak predmeta po godinama:                                                      

Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 55.04
2018/2019 57.70
2017/2018 60.93

Elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje je profil u okviru koga se školuju stručnjaci osposobljeni za popravku i održavanje svih termičkih i rashladnih uređaja. Sa diplomom ovog profila moguće je naći posao u svim servisima koje se bave prodajom i servisiranjem bele tehnike, kao i u fabrikama koje se bave projektovanjem i proizvodnjom rashladnih i termičkih uređaja.

Spisak predmeta po godinama:                                                      

Električar
 • Trajanje: 3 godine ( dualno )
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(15 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 47.79
2018/2019 47.73
2017/2018 48.42

Električari se osposobljavaju za izvođenje elektroinstalaterskih radova, popravku kućnih elektrouređaja i održavanje, montažu i zamenu industrijske elektroopreme. Elektroinstalaterski radovi se odnose na: kućne elekroinstalacije, protivpožarne elektroinstalacije, instalacije osvetljenja, instalacije računarskih mreža, instalacije telekomunikacionih mreža, video nadzora, interfona i alarma. Elektroinstalaterski radovi obuhvataju: razvod električnih instalacija, popravku starih instalacija, instaliranje osigurača, sklopki, prekidača, prigušnica i trafoa, postavljanje uređaja električne rasvete, održavanje postavljenih uređaja, otklanjanje mogućih kvarova, zamenu i postavljanje novih električnih vodova, ugradnju razvodnih ormara, priključenje elemenata, električnih uređaja i elektroopreme, preventivno održavanje električne opreme (sklopke, električne komponente).

Spisak predmeta po godinama:         

 

Elektromonter mreža i postrojenja
 • Trajanje: 3 godine ( dualno)
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 2 odeljenje(60 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 41.52
2018/2019 41.59
2017/2018 38.51

PO ZAVRŠETКU ŠКOLOVANJA, ELEКTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA ĆE BITI OBUČEN DA:

 • Izvodi elektromontažne radove na vodovima
 • Izvodi elektromontažne radove na elektroenergetskim postrojenjima
 • Izvodi priključenja na distributivnu mrežu

PREDNOSTI ŠКOLOVANJA PO OVOM MODELU

 • Intenzivna saradnja škole I kompanije u obuci učenika
 • Učenje kroz rad u kompanijama, na savremenim uređajima i uz podršku obučenih instruktora
 • Zanimanje traženo od strane poslodavca

Spisak predmeta po godinama: