Muzička škola Niš

3. marta 2021.
- Umetnost
3 0
  • Adresa: Prvomajska 6 18000 Niš
  • Broj telefona: 018 524464
  • Adresa na mapi: GOOGLE MAPS
  • Web-sajt: www.muzickanis.org
  • E-mejl: office@muzickanis.org
Muzička škola “Dr Vojislav Vučković” u Nišu počela je sa radom 1947. god., mada se prvi podaci o postojanju muzičke škole, pominju još davne 1925. god. školske godine, kada je osnovana prva Osnovna muzička škola “Kornelije” – Niš. Tako je na inicijativu pofesora Pohornog, češkog muzičara, osnovano Muzičko društvo sa zadatkom da okupi prijatelje muzike, amatere i profesionalce radi unapređivanja muzičke kulture grada Niša. U jesen 1949. godine Odlukom Ministarstva prosvete NRS, Gradska niža muzička škola je prerasla u Državnu srednju muzičku školu u kojoj je oformljen Teoretsko-nastavnički odsek i Instrumentalni odsek.

Obrazovni profili

Muzički izvođač
  • Trajanje: 4 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 32 učenika

Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 254.68
2018/2019 220.67
2017/2018 224.25

Ova provesija se bazira na sposobnostima za vokalno ili instrumentalno izvođenje. Zahteva određen nivo interesovanja i posvećenost koja se ogleda u uspesima iz osnovne muzičke škole. Predmet proučavanja zavisi od odabira instrumenta koji se odabira na samom početku školovanja kao što su: viola, violončelo, violina, kontrabas, klavir, gitara, perkucije, harfa, frula, flauta, klarinet, trombon, truba, saksofon, oboa i drugi…

Muzički izvođač se može pronaći i u određenim odsecima kao što su džez muzika, solo pevanje, crkveno pevanje i mnoge druge sekcije. Takođe moguće su i pripreme za veliku muzičku scenu kao na primer za operu ili filhrmoniju koje su praćene dodatnim usavršavanjem na Muzičkoj akademiji. Ukoliko se bave isključivo instrumentalnim delom, moguća je obuka za servisiranje i opravku instrumenata.

Od ključne je važnosti da kandidat ima završen prvi stepen odnosno osnovnu muzičku školu ukoliko želi pohađa srednju muzičku školu. Postoji mogućnost za upis i bez osnovnog muzičkog obrazovanja, ali u tom slučaju neophodno je izvršiti diferencijaciju ispita i time se stekne priznanje koje odgovara kriterijumu osnovnog muzičkog obrazovanja.

Muzički saradnik
  • Trajanje: 4 godine
  • Broj odeljenja koji se upisuje: 24 učenika

Minimalan broj bodova:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 254.68

Muzički saradnik je lice koje se bavi pripremanjem muzičke podloge u medijskom marketingu, muzičkog uređenja i montaže radio i TV emisija kao i serija i filmova. U direktnoj je vezi sa muzičkim urednikom sa kojim često sarađuje i savetuje ga. Služi kao podrška režiserima prilikom odabira muzike koja se najbolje uklapa filmskom žanru i ideji režisera. Takođe može da se zaposli i u obdaništu kao stručno lice koje je je zaduženo za dečiji hor i dirigovanje.