Prehrambeno hemijska škola Niš

3. aprila 2021.
- Umetnost
380 8
Sajt škole Postavite pitanje

Prehrambeno-hemijska škola postoji više od osam decenija. U njoj je, do sada, svoje znanje steklo više hiljada učenika, danas vrednih radnika, inženjera i izuzetnih stručnjaka. Naši učenici su pobednici državnih takmičenja iz hemije i tehnologija prerade hrane. Ovu titulu su stekli na časovima nastave koja se održava u osam specijalizovanih laboratorija sa savremenom opremom. Svi učenici koji se upišu na obrazovne profile u dualnom obrazovanju imaju garantovano zaposlenje po završetku školovanja. Škola je koordinator velikog broja Erazmus+ projekata koji našim učenicima omogućavaju boravak u inostranstvu i obavljanje stručne prakse. Obrazovanje u domenu ekologije nagrađeno je statusom međunarodne Eko-škole. Prehrambeno-hemijska škola Niš! Pravo u centar! Raznovrsne vannastavne aktivnosti: izvođenje stručnih ekskurzija, takmičenja, veliki broj sekcija, posete sajmovima, izložbama, bioskopima, pozorištu, muzejima…

Obrazovni profili

Hemijski laborant
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 50,44
2018/2019 51,03
2017/2018 51,03

Hemijski laborant pokreće, priprema i sprovodi laboratorijske procedure, poštuje standarde kvaliteta i vrši kontrolu procesa. Priprema kalkulacije i izveštaje o proizvodnji i razvija pravilan odnos prema saradnicima, strankama i okolini.
Hemijski laboranti se zapošljavaju u naučno-istraživačkoj delatnosti,  laboratorijama javnih preduzeća, pogonima hemijske, farmaceutske i prehrambene industrije. Školovanje na ovom obrazovnom profilu je odlična osnova za upis na Tehnološki fakultet, Poljoprivredni fakultet i druge fakultete fakultete i visoke škole strukovnih studija.

 

 

 

Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 63,93
2018/2019 62,96
2017/2018 62,96

Posao tehničara za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju je da planira i organizuje rad, prati i kontroliše proces proizvodnje (tableta, kapsula, sirupa, emulzija, infuzionih rastvora, injekcija, kapi za uho, nos i oči, lekovitih masti, supozitorija, antibiotika, vakcina), vrši kontrolu kvaliteta procesa proizvodnje, kao i skladištenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda uz primenjivanje mera bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine. Tokom školovanja učenici se osposobljavaju za rad i stiču preduzetničke veštine za pokretanje samostalnog biznisa. Po završetku školovanja učenik ume da proizvede razne farmaceutske i kozmetičke proizvode.

Zašto tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju?
Dinamična nastava, odlična opšta i stručna znanja primenjiva u praksi. Stečenim znanjem – lako do posla ili upisa na fakultet!

 

Tehničar za zaštitu životne sredine
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 55,50
2018/2019 55,42
2017/2018 55,42

Učenici stiču znanja i veštine koje obezbeđuju stručnu osposobljenost za sprovođenje preventivnih i zaštitnih mera u očuvanju životne sredine i njenoj revitalizaciji.

Tehničar za zaštitu životne sredine je kompetentan da meri i prati zagađenje životne sredine. Vrši ispitivanja vode, vazduha i tla radi pripreme za njihovo prečišćavanje. Stara se o primeni propisa, sređuje i analizira podatke o stepenu zagađenja životne sredine i prosleđuje ih nadležnim ustanovama koje, po potrebi, preduzimaju odgovarajuće mere.
Zašto tehničar za zaštitu životne sredine?
– Želim stručnim znanjem i ličnim angažovanjem da doprinesem očuvanju životne sredine, a pozitivan eko-duh u školi uz stručno obrazovanje to omogućava.
– Mogu nastaviti školovanje na fakultetima i višim školama.

 

Prehrambeni tehničar
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 52,96
2018/2019 50,11
2017/2018 50,11

Prehrambeni tehničar tokom školovanja stiče znanja za rad u fabrikama za proizvodnju i preradu hrane, laboratorijama za kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda, ispitivanje mikrobioloških, biohemijskih i hemijskih osobina hrane. Nakon školovanja ospobljen je za samostalno obavljanje delatnosti.
Mogućnost zapošljavanja je velika i vodi direktno u svet rada u prehrambenoj industriji- pekarskoj, industriji mesa, mleka, konditorskih proizvoda (čokolada,, bombona…), šećera, ulja, fabrikama vode, pivari, duvanskoj industriji. samostalnim prodavnicama prehrambenih proizvoda, skladištima, ugostiteljskim organizacijama.
Nastavak školovanja – na visokim strukovnim školama i fakultetima.

 

Pekar - dualno obrazovanje
 • Trajanje: 3 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 15 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 45,14
2018/2019 42,29
2017/2018

Učenik koji stekne diplomu pekara osposobljen je za proizvodnju hleba, peciva, kolača i testenina, time i za rad na mašinama i uređajima koji se koriste u pekarstvu. Edukovani su za primenu propisa kojima se reguliše proizvodnja, promet i kvalitet pekarskih, poslastičarskih proizvoda i testenina.
Tokom školovanja kod učenika se razvijaju preduzetničke sposobnosti i ekološka svest. Upoznavanje učenika sa propisima bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i važnosti njihovog doslednog poštovanja su samo neki od esencijalnih segmenata ovog trogodišnjeg obrazovnog profila. Učenici su pripremljeni za rad zahvaljujući velikom broju časova praktičnog rad (u prvom razredu jedan dan, u drugom i trećem dva dana nedeljno).
Pored pokretanja samostalnog biznisa kroz otvaranje sopstvene pekare, obrazovni profil Pekar pruža mogućnost i nastavka školovanja kroz dokvalifikaciju i specijalizaciju

Mesar - dualno obrazovanje
 • Trajanje: 3 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 15 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 35,87
2018/2019 36,16
2017/2018

Učenik koji stekne diplomu mesara stiče znanja u oblasti tehnologije mesarstva (priprema i prerada proizvoda od mesa), osposobljen je za pripremanje i doziranje sirovina (ručna priprema i dodavanje sastojaka, priprema mesa i prerađevina od mesa, upravljanje automatskim uređajima). Učenik je osposobljen da primenjuje znanja iz oblasti higijene i kvaliteta mesa, poseduje veštine pakovanja, čuvanja i prodaje mesa, primenjuje propise kojima se reguliše proizvodnja i promet mesa i proizvoda od mesa. Praktična nastava u pogonima industrije mesa, u prvom razredu jedan dan, u drugom i trećem razredu dva dana nedeljeno.
Кroz razvoj preduzetničkih kompetencija tokom školovanja, učenici su osposobljeni za pokretanje vlastitog biznisa. Mogućnost zaposlenja u industriji mesa je izvesna budući da je ovaj obrazovni profil izuzetno tražen.
Postoji i mogućnost nastavka školovanja kroz dokvalifikaciju i specijalizaciju