Umetnička škola Niš

3. aprila 2021.
- Umetnost
1 0
Sajt škole Postavite pitanje
 • Adresa:Prvomajska 6, Niš
 • Broj telefona: Faks: 018 523-543
 • Adresa na mapi: GOOGLE MAPS
 • Web-sajt:www.umetnickaskolanis.com
 • E-mejl: umetnickas.nis@gmail.com, facebook:@umetnickaskolanis, instagram: @umetnickaskolanis

Umetnička škola je srednja stručna škola za obrazovanje kadrova iz obrazovnih profila: tehničar dizajna grafike, tehničar dizajna tekstila, likovni tehničar i tehničar dizajna i industrijskih proizvoda. Za prethodnih sedam decenija škola je napredovala iširila svoje vidike.Svaka školska godina donosi nove izazove za nastavnike i saradnike škole sa svojevrsnim ciljem promocije inovativnog i istraživačkog duha, očuvanja estetskih kriterijuma i kreativnog izraza, negovanja društvene odgovornosti i humanosti i pre svega širenja pozitivnih stvaralačkih ljudskih načela.
Škola ima 11 učionica gde se odvija teoretska nastava, 5 prostranih sala za crtanje, 6 radionica, 1 kabinet za istoriju umetnosti, 1 kabinet za informatiku,fotolaboratoriju, stručnu i đačku biblioteku, galeriju, gipsoteku, ostavu za draperije, stolarsku radionicu. U školi su učenici u mogućnosti da pohađaju i 7 različitih sekcija ( bibliotečka, dramska, sekcija crtanja i slikanja, sekcija za crtanje, slikanje i vajanje, istorijska sekcija i horska sekcija).
Učenici Umetničke škole u Nišu su veoma uspešni na svim takmičenjima, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Ogroman broj nagrada je osvojen u proteklom periodu od čega posebno možemo izdvojiti preko pedeset nagrada učenika na međunarodnim likovnim konkursima širom sveta.

Prijemni ispit se polaže iz crtanja, slikanja i vajanja.
Ispit traje tri dana, a po pravilu se zakazuje znatno ranije u odnosu na klasifikacione ispite za ostale srednje škole. Кonačna rang-lista se utvrđuje na osnovu zbira poena sa prijemnog ispita i poena koje učenici donose iz osnovne škole. Tradicionalno, Umetnička škola organizuje pripremnu nastavu za buduće učenike prvog razreda. Zbog aktuelne epidemiološke situacije i poštovanja mera prevencije i zaštite, ove školske godine će pripremna nastava biti prilagođena trenutnim mogućnostima.

Za pomoć i korekturu u vezi sa pripremanjem možete nam seobratiti napripremnanastava@umetnickaskolanis.edu.rs
Prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita je u periodu od 12. do 15. aprila elektronskim putem na portalu Moja srednja škola (mojasrednjaskola.gov.rs)
Svi koji se ne prijave elektronskim putem , moći će prijavu da podnesu 15. i 16.aprila 2021. godine direktno u školi.
Obrazovni profili

Likovni tehničar
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 20 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 468.53
2018/2019 487.58
2017/2018 457.25

Likovni tehničar stiče opštu likovnu kulturu i praktična znanja za obavljanje raznih poslova iz oblasti likovnih delatnosti, kao i za nastavak školovanja na svim odsecima fakulteta likovne ili primenjene umetnosti, Filološkom i Filozofskom fakultetu kao i svim fakultetima društvenih smerova.

Predmeti po godinama

I godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje
 3. Slikanje
 4. Likovna grafika
 5. Fotografija
 6. Vajanje
 7. Tehinke zidnog slikarstva
 8. Osnovi tehnologije konzervacije
 9. Višemedijska umetnost
 10. Računarska grafika i multimediji
 11. Istorija umetnosti
II godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje
 3. Slikanje
 4. Likovna grafika
 5. Fotografija
 6. Vajanje
 7. Tehinke zidnog slikarstva
 8. Osnovi tehnologije konzervacije
 9. Višemedijska umetnost
 10. Računarska grafika i multimediji
 11. Istorija umetnosti
III godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje
 3. Slikanje
 4. Likovna grafika
 5. Fotografija
 6. Vajanje
 7. Tehinke zidnog slikarstva
 8. Osnovi tehnologije konzervacije
 9. Višemedijska umetnost
 10. Računarska grafika i multimediji
 11. Istorija umetnosti
IV godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje
 3. Slikanje
 4. Likovna grafika
 5. Fotografija
 6. Vajanje
 7. Tehinke zidnog slikarstva
 8. Osnovi tehnologije konzervacije
 9. Višemedijska umetnost
 10. Računarska grafika i multimediji
 11. Istorija umetnosti

Tehničar dizajna grafike
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 20 učenika
Minimalan broj bodova:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 510.53
2018/2019 531.29
2017/2018 491.47

Tehničar dizajna grafike stiče teoretska i praktična znanja iz oblasti primenjene grafike, upoznaje grafičku tehnologiju i vrste štampe, ovladava stručnim znanjem za uključivanje u rad novinskih kuća, izdavačkih organizacija, televizijskih, filmskih, pozorišnih i turističkih ustanova i marketinških biroa. Omogućena mu je dalja prohodnost za nastavak školovanja na svim odsecima fakulteta likovne ili primenjene umetnosti, Filološkom i Filozofskom fakultetu kao i svim fakultetima društvenih smerova.

Predmeti po godinama

I godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje i slikanje
 3. Oblikovanje grafike
 4. Grafika knjige
 5. Plakat
 6. Pismo
 7. Fotografija
 8. Tehnologija štampe
 9. Istorija umetnosti
II godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje i slikanje
 3. Oblikovanje grafike
 4. Grafika knjige
 5. Plakat
 6. Pismo
 7. Fotografija
 8. Tehnologija štampe
 9. Istorija umetnosti
III godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje i slikanje
 3. Oblikovanje grafike
 4. Grafika knjige
 5. Plakat
 6. Pismo
 7. Fotografija
 8. Tehnologija štampe
 9. Istorija umetnosti
IV godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje i slikanje
 3. Oblikovanje grafike
 4. Grafika knjige
 5. Plakat
 6. Pismo
 7. Fotografija
 8. Tehnologija štampe
 9. Istorija umetnost

Tehničar dizajna tekstila
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 20 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 421.89
2018/2019 473.65
2017/2018 367.98

Tehničar dizajna tekstila stiče teoretska i praktična znanja iz likovne umetnosti koja su neophodna za tekstilnu struku, odnosno projektovanje tekstila, prepletaje tkanina, tkanje, tehnologiju tekstilne proizvodnje, bojenje i štampanje ili kostimografiju. Omogućena mu je dalja prohodnost za nastavak školovanja na svim odsecima fakulteta likovne ili primenjene umetnosti, Filološkom i Filozofskom fakultetu kao i svim fakultetima društvenih smerova.

Predmeti po godinama

I godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje i slikanje
 3. Oblikovanje tekstila
 4. Oblikovanje odevanja
 5. Štampa tekstila
 6. Tkanje
 7. Prepletaji tkanina
 8. Tehnologija tekstila
 9. Istorija kostima
 10. Istorija umetnosti
II godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje i slikanje
 3. Oblikovanje tekstila
 4. Oblikovanje odevanja
 5. Štampa tekstila
 6. Tkanje
 7. Prepletaji tkanina
 8. Tehnologija tekstila
 9. Istorija kostima
 10. Istorija umetnosti
III godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje i slikanje
 3. Oblikovanje tekstila
 4. Oblikovanje odevanja
 5. Štampa tekstila
 6. Tkanje
 7. Prepletaji tkanina
 8. Tehnologija tekstila
 9. Istorija kostima
 10. Istorija umetnosti
IV godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje i slikanje
 3. Oblikovanje tekstila
 4. Oblikovanje odevanja
 5. Štampa tekstila
 6. Tkanje
 7. Prepletaji tkanina
 8. Tehnologija tekstila
 9. Istorija kostima
 10. Istorija umetnosti

Tehničar dizajnu enterijera i industrijskih proizvoda
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 20 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 442.64
2018/2029 504.10
2017/2018 443.00

Stiče teorijska i praktična znanja iz oblasti funkcionalnog i estetskog uređenja prostora i oblikovanja industrijskih proizvoda sa tehnološkim procesom njegove izrade kao jedne celine. Omogućena mu je dalja prohodnost za nastavak školovanja na svim odsecima fakulteta likovne ili primenjene umetnosti, Arhitektonskom, Građevinskom, Filološkom i Filozofskom fakultetu kao i svim fakultetima društvenih smerova.

Predmeti po godinama

I godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje i slikanje
 3. Oblikovanje
 4. Modelovanje
 5. Pismo
 6. Stilski enterijer
 7. Teorija dizajna
 8. Perspektiva
 9. Tehničko crtanje
 10. Nacrtna geometrija
 11. Fotografija
 12. Poznavanje materijala
 13. Građevinske konstrukcije
 14. Projektovanje
 15. Radionički Rad
 16. Istorija umetnosti
II godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje i slikanje
 3. Oblikovanje
 4. Modelovanje
 5. Pismo
 6. Stilski enterijer
 7. Teorija dizajna
 8. Perspektiva
 9. Tehničko crtanje
 10. Nacrtna geometrija
 11. Fotografija
 12. Poznavanje materijala
 13. Građevinske konstrukcije
 14. Projektovanje
 15. Radionički Rad
 16. Istorija umetnosti
III godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje i slikanje
 3. Oblikovanje
 4. Modelovanje
 5. Pismo
 6. Stilski enterijer
 7. Teorija dizajna
 8. Perspektiva
 9. Tehničko crtanje
 10. Nacrtna geometrija
 11. Fotografija
 12. Poznavanje materijala
 13. Građevinske konstrukcije
 14. Projektovanje
 15. Radionički Rad
 16. Istorija umetnosti

IV godina

STRUČNI PREDMETI NA ODSEКU :

 1. Teorija forme
 2. Crtanje i slikanje
 3. Oblikovanje
 4. Modelovanje
 5. Pismo
 6. Stilski enterijer
 7. Teorija dizajna
 8. Perspektiva
 9. Tehničko crtanje
 10. Nacrtna geometrija
 11. Fotografija
 12. Poznavanje materijala
 13. Građevinske konstrukcije
 14. Projektovanje
 15. Radionički Rad
 16. Istorija umetnosti