Ekonomska škola Niš

Sajt škole Postavite pitanje
 • Adresa:Ekonomska škola, Majakovskog 2, 18000 Niš
 • Broj telefona: Faks: 018/ 530 412;  Sekretar: 018/ 237 976;  Direktor: 018/ 239 377
 • Adresa na mapi: GOOGLE MAPS
 • Web-sajt: http://esn.edu.rs/
 • E-mejl: sekretar.ekosknis@gmail.com,  pedagog.ekosknis@gmail.com

Ekonomska škola iz Niša je jedna od najvećih škola u Srbiji, koja tradicijom od 92 godine potvrđuje svoj kvalitet i identitet i poziva vas da i vi postanete deo tradicije i kvaliteta. Prednost škole je što ide u korak sa vremenom, raste i menja se prateći tokove savremenog sveta, eru informacionih tehnologija i potrebe učenika današnjice i oblike savremenog sticanja znanja.
Кombinovanjem iskustva i savremenih nastavno-obrazovnih metoda i tehnika Ekonomska škola iz Niša stvara funkcionalna znanja, prilagođena potrebama novog pristupa studiranju, ali i uključivanju u radno okruženje posle završene srednje škole. Poptvrda visokog kvaliteta rada u Ekonomskoj školi iz Niša jeste i činjenica da je naša nastavna praksa, u okviru koje je razvijen Regionalni centar za preduzetništvo mladih jugoistočne Srbije, predstavljena kao jedna od 100 najuspešnijih nastavnih praksi na Svetskoj nedelji obrazovanja oktobra meseca 2020. godine.

Obrazovni profili

Ekonomski tehničar
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 150 učenika (120 u Nišu i 30 u Doiljevcu)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 67,18
2018/2019 69.06
2017/2018 75.14

Trajanje školovanja je 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje – Ekonomski tehničar. Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, proceniteljskim kućama, a stiču i preduzetničke kompetencije za osnivanje sopstvena preduzeća, kao i vrlo kvalitetnu osnovu za nastavak školovanja i sticanje akademskih zvanja. Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment preduzeća, savremenu poslovnu korespondenciju , poslovnu informatiku itd.
Ovaj profil donosi mnoga praktična, primenljiva znanja naročito kroz predmet Ekonomsko poslovanje koji se izučava od 2. do 4. razreda u okviru kog se simuliraju poslovne operacije realnog preduzeća, počev od osnivanja preduzeća, otvaranja tekućeg računa u virtuelnoj banci, kontaktiranja poslovnih partnera (kupaca i dobavljača) preko imejla. Učenici uče da kreiraju kataloge svojih proizvoda, koje, kroz poslovnu korespondenciju, nude kupcima na prodaju, ali i primaju ponude drugih virtuelnih preduzeća, izrađuju fakture, kalkulacije, i sva ostala dokumenta koja prate poslovanje preduzeća.
Na ovom smeru se usvaja i odličan temelj za studiranje i sticanje akademskih zvanja te se ovaj smer naziva i „opštim smerom“.

Predmeti po godinama

I godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Matematika
 6. Računarstvo i informatika
 7. Ekologija
 8. Hemija

Obavezni stručni predmeti

 1. Osnovi ekonomije
 2. Poslovna ekonomija
 3. Računovodstvo
 4. Nastava u bloku
 5. Savremena poslovna korespondencija

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
II godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Matematika

Obavezni stručni predmeti

 1. Osnovi ekonomije
 2. Poslovna ekonomija
 3. Računovodstvo
 4. Savremena poslovna korespondencija
 5. Кomercijalno poznavanje robe
 6. Ekonomska geografija

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
III godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Sociologija
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Matematika

Obavezni stručni predmeti

 1. Osnovi ekonomije
 2. Poslovna ekonomija
 3. Računovodstvo
 4. Statistika
 5. Ustav i privredno pravo
 6. Monetarna ekonomija i bankarstvo
 7. Poslovna informatika

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
IV godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika

Obavezni stručni predmeti

 1. Osnovi ekonomije
 2. Poslovna ekonomija
 3. Računovodstvo
 4. Statistika
 5. Ustav i privredno pravo
 6. Monetarna ekonomija i bankarstvo
 7. Marketning
 8. Poslovna informatika

Finansijski tehničar
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 73.71
2018/2019 71.15
2017/2018 82.69

Trajanje školovanja je 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje – Finansijski tehničar. Učenici se osposobljavaju za rad u kompanijama, bankama, investicionim fondovima, proceniteljskim kućama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, a stiču i preduzetničke veštine za osnivanje sopstvenih preduzeća i vrlo kvalitetnu osnovu za nastavak školovanja i sticanje akademskih zvanja. Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, finansije, menadžment preduzeća, savremenu poslovnu korespondenciju, poslovnu informatiku i slično.
Ovo je profil čijim izborom učenici stiču znanja i veštine u svim segemntima finansijsko-računovodstvesnih poslova: obavljanje platnog prometa, sprovođenje svih oblika knjigovodstvene evidencije, praćenje i kontrola poslovanja preduzeća, utvrđivanje rezultata poslovanja, sastavljanje izveštaja, izrada različitih vrsta obračuna, upoznavanje sa radom javnih preduzeća, državnih institucuija i osiguravajućih društava.
Znanja iz poslovnih i javnih finansija, osnova finansija, statistike, bankarskog poslovanja i ostalih stručnih predmeta omogućavaju učenicima upoznavanje sa strukom, a opšteobrazovni predmeti im pružaju mogućnost da prošire vidike i interesovanja i nastave obrazovanje na visokoškolskim institucijama.

Predmeti po godinama

I godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Matematika
 6. Računarstvo i informatika
 7. Ekologija
 8. Hemija

Obavezni stručni predmeti

 1. Osnovi ekonomije
 2. Poslovna ekonomija
 3. Računovodstvo
 4. Savremena poslovna korespondencija

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
II godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Matematika

Obavezni stručni predmeti

 1. Osnovi ekonomije
 2. Poslovna ekonomija
 3. Računovodstvo
 4. Savremena poslovna korespondencija
 5. Finansijsko poslovanje
 6. Ekonomska geografija

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
III godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Sociologija
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Matematika

Obavezni stručni predmeti

 1. Računovodstvo
 2. Statistika
 3. Pravo
 4. Javne finansije
 5. Poslovne finansije
 6. Bankarsko poslovanje
 7. poslovna informatika

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
IV godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika

Obavezni stručni predmeti

 1. Statistika
 2. Pravo
 3. Poslovne finansije
 4. Javne finansije
 5. Devizno i carinsko poslovanje
 6. Bankarsko poslovanje
 7. Osiguranje
 8. Poslovna informatika

Finansijski administrator
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 60 učenika (30 učenika u Nišu i 30 učenika u Doljevcu)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 75.44
2018/2019 75.23
2017/2018 84.56

Trajanje školovanja je 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje – Finansijski administrator. Nastavnim planom i programom za ovaj obrazovni profil predviđeni su predmeti u kojima se stiču znanja i veštine iz računovodstvenih i finansijskih oblasti (računovodstvo, finansijsko poslovanje, revizija i kontrola), ali i predmeti kojima se stiču neophodna pravna znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu privrednog društva (ekonomika preduzeća, kancelarijsko poslovanje, statistika, pravo). Takođe, tokom školovanja učenici stiču i unapređuju svoja znanja iz opšte kulture i obrazovanja, uče strane jezike, rad na računaru, bave se upotrebom softvera itd.
Specifičnost ovog smera je rad u virtuelnom preduzeću, u okviru predmeta finansijsko-računovodstvena obuka, koji omogućava simulaciju rada preduzeća od njegovog formiranja, preko obavljanja svakodnevnih poslova iz oblasti nabavke, prodaje, marketinga i računovodstva. Na ovaj način je omogućeno osposobljavanje učenika za rad, odmah posle završenog četvorogodišnjeg obrazovanja, ali i stvaranje odličanog temelja za studiranje i sticanje akademskih zvanja.

Predmeti po godinama

I godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Srpski kao nematernji
 3. ______ jezik i književnost
 4. Strani jezik
 5. Istorija
 6. Fizičko vaspitanje
 7. Matematika
 8. Računarstvo i informatika
 9. Biologija
 10. Geografija

Obavezni stručni predmeti

 1. Principi ekonomije
 2. Računovodstvo
 3. Finansijsko poslovanje
 4. Kancelarijsko poslovanje
 5. poslovna ekonomija

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
II godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Srpski kao nematernji
 3. ______ jezik i književnost
 4. Strani jezik
 5. Istorija
 6. Fizičko vaspitanje
 7. Matematika

Obavezni stručni predmeti

 1. Principi ekonomije
 2. Računovodstvo
 3. Finansijsko poslovanje
 4. Kancelarijsko poslovanje
 5. Poslovna ekonomija
 6. Finansijko računovodstvena obuka

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
III godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Srpski kao nematernji
 3. ______ jezik i književnost
 4. Strani jezik
 5. Likovna kultura
 6. Fizičko vaspitanje
 7. Matematika

Obavezni stručni predmeti

 1. Računovodstvo
 2. Finansijsko poslovanje
 3. Poslovna ekonomija
 4. Finansijko računovodstvena obuka
 5. Javna finansija
 6. Nacionalna ekonomija
 7. Pravo

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
 2. Izborni predmet prema programu obrazovnog profila
IV godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Srpski kao nematernji
 3. ______ jezik i književnost
 4. Strani jezik
 5. Fizičko vaspitanje
 6. Matematika
 7. Sociologija sa pravom građana

Obavezni stručni predmeti

 1. Računovodstvo
 2. Finansijsko poslovanje
 3. Finansijko računovodstvena obuka
 4. Statistika
 5. Preduzetništvo
 6. Revizija

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
 2. Izborni predmet prema programu obrazovnog profila

Službenik u bankarstvu i osiguranju
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj učenika koji se upisuje: 30 učenika
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 76.50
2018/2029 76.27
2017/2018 87.62

Službenik u bankarstvu i osiguranju je proizašao iz dva obrazovna profila –
Bankarskog službenika i Službenika u osiguranju koji su sada spojeni u jedan profil. Trajanje školovanja je 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje – Službenik u bankarstvu i osiguranju.
Obrazovanjem u okviru ovog profila učenici stiču potrebna znanja i veštine za obavljanja poslova sa gotovinom po dinarskim računima pravnih i fizičkih lica: obavljanje poslova vezanih za kredite stanovništva i pravnih lica; obavljanje deviznih poslova vezanih za fizička i pravna lica; obavljanje poslova vezanih za hartije od vrednosti; obavljanje poslova trezora, ostave i sefova; prodaja i preuzimanja rizika različitih vrsta osiguranja i obrada zahteva po polisama.
Uvežbavanje nastavnih sadržaja se odvija u virtuelnoj banci i kabinetu u kome se uče poslovi osiguranja. U virtuelnoj banci učenici nauče sve poslove koji se odvijaju u realnim bankama. Oni otvaraju tekuće račune fizičkim i pravnim licima, odobravaju kredite, kupuju i prodaju hartije od vrednosti, a u radu koriste originalni bankarski softver PEXIM.
Ovo je smer sa koga se izuzetno uspešno nastavlja obrazovanje na fakultetima radi sticanja akademskih znanja.

Predmeti po godinama

I godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Srpski kao nematernji
 3. ______ jezik i književnost
 4. Strani jezik
 5. Istorija
 6. Fizičko vaspitanje
 7. Matematika
 8. Računarstvo i informatika
 9. Hemija
 10. Fizika

Obavezni stručni predmeti

 1. Principi ekonomije
 2. Računovodstvo
 3. Bankarsko poslovanje
 4. Kancelarijsko poslovanje
 5. Pravo
 6. Osiguranje

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
II godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Srpski kao nematernji
 3. ______ jezik i književnost
 4. Strani jezik
 5. Fizičko vaspitanje
 6. Matematika
 7. Likovna kultura
 8. Geografija
 9. Biologija

Obavezni stručni predmeti

 1. Principi ekonomije
 2. Računovodstvo
 3. Bankarsko poslovanje
 4. Kancelarijsko poslovanje
 5. Pravo
 6. Osiguranje
 7. Komunikacija u prodaji

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
III godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Srpski kao nematernji
 3. ______ jezik i književnost
 4. Strani jezik
 5. Fizičko vaspitanje
 6. Matematika
 7. Sociologija

Obavezni stručni predmeti

 1. Bankarsko poslovanje
 2. Osiguranje
 3. Pravo
 4. Poslovne finansije
 5. Bankarska obuka
 6. Obuka u osiguravajućem društvu

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
 2. Izborni predmet prema programu obrazovnog profila
IV godina
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Srpski kao nematernji
 3. ______ jezik i književnost
 4. Strani jezik
 5. Fizičko vaspitanje
 6. Matematika
 7. Sociologija i pravo građana

Obavezni stručni predmeti

 1. Bankarsko poslovanje
 2. Osiguranje
 3. Bankarska obuka
 4. Obuka u osiguravajućem društvu
 5. Preduzetništvo

Izborni predmet

 1. Verska nastava/građansko vaspitanje
 2. Izborni predmet prema programu obrazovnog profila