Srednja stručna škola Niš

30. marta 2021.
- Saobraćaj
329 38
Sajt škole Postavite pitanje Join The 2,800+ Happy Customers :)

Srednja stručna škola je naslednik škola koje svoj početak vezuju za demografski i privredni razvoj grada u prvim posleratnim godinama. Početak rada škole datira od 1948/1949. godine, kada je Generalna direkcija Savezne metalne industrije pri Ministarstvu teške industrije donela odlluku o formiranju srednje škole za potrebe tada mlade niške privrede.
Srednja stručna škola Niš je osnovana Odlukom Vlade RS o izmenama Odluke o mreži javnih škola 9. avgusta 2018. godine i Odlukom o osnivanju Srednje stručne škole u Nišu i ukidanju Prve tehničke škole ”Milutin Milanković” i Tehničke škole ”12. februar”.
Osnovna delatnost škole je školovanje učenika u trogodišnjim i četvorogodišnjim obrazovnim profilima u područjima rada saobraćaj i mašinstvo i obrada metala. Aktivnost škole usmerena je na stručno i profesionalno osposobljavanje učenika kako za određenu struku, tako i za širu profesionalnu orijentaciju, razvoj radnih navika i razvoj i izgradnju pozitivnog razmišljanja, osposobljavanje za praktičnu primenu stečenog znanja, kao i za nastavak daljeg školovanja.

Obrazovni profili

Mašinski tehničar motornih vozila
 • Trajanje:4 godina
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 2 odeljenja(60 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2020/2021 58,33
2019/2020 60,79
2018/2019 56,46

Školovanjem za ovo zanimanje učenik se osposobljava za vođenje
tehničkog pregleda, servisiranje vozila, praćenje potrebe za rezervnim
delovima kao i za praćenje održavanje i remont motornih vozila.
Stiču se teorijska i praktična znanja o motorima, motornim
vozilima i njihovoj opremi, načinu funkcionisanja, pravilnoj
eksploataciji, održavanju, kao i o osnovnim elementima automatizacije.
U praktičnom delu koji se izvodi u specijalizovanim kabinetima u
školi, učenici će moći da rade i obučavaju se na savremenom uređaju za
autodijagnostiku na motornim vozilima.
U toku školovanja, učenicima se kao obavezan deo nastave
omogućava obuka za vozača B kategorije.
Učenici se obučavaju i prate savremene tokove u pogledu motora i
motornih vozila i sa takvim znanjem imaju veliku mogućnost zapošljavanja
i privatnog biznisa.
Posle završene škole mogu da se zaposle u raznim ustanovama kao na
primer u osiguranju, u servisima, u servisima za tehnički pregled. Takođe
im se pruža mogućnost daljeg školovanja (mašinski, elektronski,
saobračajni fakultet, visoke škole strukovnih studija…).

Predmeti u školi

A. Opšte obrazovni predmeti:
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Sociologija
4. Filozofija
5. Istorija
6. Muzička umetnost
7. Likovna kultura
8. Fizičko vaspitanje
9. Matematika
10. Računarstvo i informatika
11.Geografija
12.Fizika
13.Hemija
14.Biologija
15.Ustav i prava građana

 

B. Stručni predmeti:
1. Mašinski materijali
2. Tehn.crtanje sa nacrtnom geometr.
3. Mehanika
4. Mašinski elementi
5. Elektrotehnika i elektronika
6. Tehnologija obrade
7. Organizacija rada
8. Termodinamika
9. Hidraulika i pneumatika
10.Motori SUS
11.Motorna vozila
12.Eksploatacija i održavanje m/v
13.Merenje i kontrolisanje
14.Elementi automatizacije m/v
15.Praktična nastava

 

V: Izborni predmeti:
1. Građansko vaspitanje/Verska
nastava

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje (30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2020/2021 51,01
2019/2020 55,51
2018/2019 56,66

Ovaj profil je namenjen svima koji imaju ideje za dizajniranje
mašinskih delova i sklopova primenom najsavremenijih računarskih
programa. Cilj učenja je osposobljavanje učenika za tačan, precizan,
kreativan i samostalan rad u vidu raznih proračuna, modeliranja
delova, kreiranje tehničkih crteža na računarima, kao i sticanje
drugih veština i znanja u širokom području mašinstva i obrade
metala.
Za dizajniranje i konstruisanje se koriste se najpopularniji i
najzastupljeniji programi namenjeni crtanju na kompjuteru
(SolidWorks, AutoCAD…). Na osnovu 3D geometrijskih modela
mašinskih elemenata i sklopova na kompjuteru izrađuje njihov
tehničke crteže i pravi plan montaže.
Po završetku školovanja učenik je osposobljen za samostalni
rad ili da se zaposli u industriji, konstrukcionom birou, fabrici
alata, procesna tehnika a može i da nastavi svoje školovanje dalje na
fakultetu ili visokoj školi strukovnih studija.

Predmeti u školi

A. Opšte obrazovni predmeti:
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Sociologija
4. Filozofija
5. Istorija
6. Fizičko vaspitanje
7. Matematika
8 Geografija
9 Fizika
10 Hemija
11 Biologija
12 Ustav i prava građana

 

B. Stručni predmeti:
1. Računarstvo i progrmiranje
2. Mašinski materijali
3. Tehničko crtanje sa nac.geom
4. Mehanika
5. Otpornost materijala
6. Kompjuterska grafika
7. Osnovi elektrotehnike i el.
8. Mašinski elementi
9. Tehnologija obrade
10. Organizacija rada
11. Hidraulika i pneumatika
12. Termodinamika
13. Automatizacija i robotika
14.Konstruisanje
15.Ispitivanje maš.konstrukcija
16.Modeliranje maš.elemenata
17.Praktična nastava

 

V: Izborni predmeti:
1. Građansko vaspitanje/Verska
nastava

Tehničar za robotiku
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 NOV SMER
2018/2019 NOV SMER
2017/2018 NOV SMER

Ukoliko shvatate da je budućnost u potpunoj automatizaciji i
robotici, a istovremeno ste talentovani za tehniku i prirodne nauke
ovaj profil je odličan izbor.
Učenici ovog obrazovnog profila stiču osnovna znanja iz oblasti
robotike kao multidisciplinarne naučne oblasti. Do znanja i veština
dolaze kroz izučavanje teorije iz oblasti robotskih sistema, mehatronskih
komponenti i veštačke inteligencije kao i kroz njihovu primenu u realnom
okruženju.

Pošto je reč o nastavi iz domena visokih tehnologija, nastava
se izvodi u posebno formiranom i opremljenom kabinetu.

Učenici kroz vežbe nauče da programiraju
jednostavnije robote, da rade sa dodatnim
konponentama (senzorima, kamerama…) i, što je
najvažnije, upoznaju se sa mogućnostima uključivanja
takvih robota u automatizovanu proizvodnu liniju, tj.
obučeni su da opslužuju CNC mašine.
Učenici su po završetku škole osposobljeni i
spremni su da se odmah uključe u proizvodne
industrijske programe. Takođe,imaju i čvrstu podlogu za nadogradnju znanja i nastavak školovanja.

Predmeti u školi

A. Opšte obrazovni predmeti
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Sociologija
4. Filozofija
5. Istorija
6. Muzička umetnost
7. Likovna kultura
8. Fizičko vaspitanje
9. Matematika
10. Rač. I inf.
11. Numerička matematika
12. Logika
13. Geografija
14. Fizika
15. Hemija
16. Biologija
17. Ustav i prava građana

 

B. Stručni predmeti
1. Programiranje i programski jezici2. Mašinski materijali
3. Tehnička mehanika sa meh.
4. Teh. crtanje sa kompj. grafikom
5. Mašinski elementi
6. Tehnološki postupci
7. Tehnologija obrade
8. elektrotehnika
9. Elektronika i mikroprocesori
10. Fleksibilni proizvodni sistemi
11. Hidraulika i pneumatika
12. Konstruisanje primenom računara
13. Roboti
14. Praktična nastava-blok

 

V: Izborni predmeti
1. Građansko vaspitanje/Verska
nastava


Automehaničar
 • Trajanje: 3 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(15 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2020/2021 54,73
2019/2020 51,49
2018/2019 53,46

U toku školovanja čenici se osposobljavaju da se bave: tehničkim
održavanjem vozila, popravkom i održavanjem glavnih sklopova i delova,
sistemom za hlađenje, karburatorom, pumpom visokog pritiska, uređajima za
paljenje smeše i električnim uređajima na motoru, mehanizmom za
upravljanje, spojnicama, menjačima stepena prenosa, pogonskim mostom i
zglobnim prenosnicima, sistemom za oslanjanje, točkovima i pneumaticima,
sistemom za kočenje i td.
Dijagnostika kvarova na savremenom BOSCH uređaju u školskoj
radionici.

Šta posle:
– zapošljavanje u auto servisima,
preduzećima, ustanovama, trgovinama auto delova,
– osnivanje sopstvene automehaničarske radionice,
ili prodavnice auto delova,
– dokvalifikacija (na primer za Mašinske tehničare motornih
vozila, prekvalifikacija, jednogodišnjaspecijalizacija….).
Za učenike obrazovnog profila Automehaničar postoji mogućnost
polaganja testova i obuke vožnje.

Predmeti u školi

A: Opšte obrazovni predmeti
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Ustav i prava građana
4. Istorija
5. Geografija
6. Muzička umetnost
7. Likovna kultura
8. Fizičko vaspitanje
9. Matematika
10.Računarstvo i informatika
11.Ekologija i zaštita životne sredine

 

B: Stručni predmeti
1. Hemija i mašinski materijali
2. Tehnička fizika
3. Tehničko crtanje
4. Mehanika
5. Osnove elektrotehnike
6. Mašinski elementi
7. Tehnologija obrade
8. Organizacija rada
9. Tehnologija obrazovnog profila
10.Praktična nastava

 

V: Izborni predmeti
1. Građansko vaspitanje/Verska nastava


Mehaničar grejne i rashladne tehnike
 • Trajanje: 3 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje(15 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2020/2021 40,16
2019/2020 43,67
2018/2019 47,49

Mehaničar grejne i rashladne tehnike postavlja, kontroliše, rukuje,
održava i popravlja toplotne, rashladne uređaje i uređaje za klimatizaciju.
Nastava se odvija u učionicama i posebno specijalizovanim kabinetima.

Po završetku školovanja učenici mogu vanredno da nastave
školovanje dokvalifikacijom, polaganjem razlike ispita i četvrte
godine i steknu zvanje tehničar grejanja i klimatizacije.

Trenutno ovo zanimanje pruža vrlo dobru mogućnost
zapošljavanja i zarade.

Predmeti u školi

A: Opšte obrazovni predmeti
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Ustav i prava građana
4. Istorija
5. Geografija
6. Muzička umetnost
7. Likovna kultura
8. Fizičko vaspitanje
9. Matematika
10.Računarstvo i informatika
11.Ekologija i zaštita životne sredine

 

 

B: Stručni predmeti
1. Hemija i mašinski materijali
2. Tehnička fizika
3. Tehničko crtanje
4. Mehanika
5. Osnovi elektrotehnike
6. Mašinski elementi
7. Tehnologija obrade
8. Organizacija rada
9. Osnovi energetike
10.Termodinamika i hidraulika
11.Osnovi tehnike merenja i autom.
12.Postrojenja za grejanje i klimat.
13.Praktična nastava

 

V: Izborni predmeti
1. Građansko vaspitanje/Verska nastava


Tehničar drumskog saobraćaja
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 2 odeljenja(60 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2020/2021 74,26
2019/2020 70,53
2018/2019 70,17

Školovanjem za ovaj obrazovni profil učenik učenik je
osposobljen za organizaciju usluga prevoza putnika i tereta u
gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju, da
izrađuje red vožnje, vodi evidenciju i dokumentaciju za otpremničko
– špediterske poslove, vodi brigu o ispravnosti i ekonomičnosti
voznog parka, određuje cene putničkog i teretnog prevoza, vrši
tehničke preglede, registraciju i osiguranje vozila.
Obavezna je obuka vožnje za B kategoriju!
Po završetku školovanja mogu se zaposliti u saobraćajnim
preduzećima, policiji, opštini, svim preduzećima koji poseduju
vozni park za održavanje tehničke ispravnosti vozila, tehničkim
pregledima, auto školama….
Ili:
Specijalizacija (V stepen): doškolovanje za instruktore
vožnje i za različita druga specijalistička sertifikovana zvanja.
Učenici, takođe mogu nastaviti svoje školovanje na
fakultetima (saobraćajni, mašinski, policijska ili vojna
akademija…) i visokim školama strukovnih studija.

Predmeti u školi:

A. Opšte obrazovni predmeti
1. Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
4. Matematika 3 3 3 3
2 5. Računarstvo i informatika 2
6. Istorija 2
7. Likovna kultura 1
8. Geografija 2
9. Hemija 2
10.Biologija 2
11.Sociologija sa pravima građana 2

 

B. Stručni predmeti
1. Tehničko crtanje
2. Saobraćajni sistemi
3. Tehnologija materijala
4. Fizika
5. Mehanika
6. Saobraćajna psihologija
7. Mašinski elementi
8. Teret u transportu
9. Regulisanje i bezbednost saobr.
10.Motorna vozila
11.Saobraćajna infrastruktura
12.Organizacija prevoza
13.Inteligentni transp.sistemi
14.Preduzetništvo
15.Praktična nastava

 

V: Izborni predmeti
1. Građansko vaspitanje/Verska
nastava

Vozač motornih vozila
 • Trajanje: 3 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 2 odeljenja(60 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2020/2021 62,81
2019/2020 61,05
2018/2019 60,29

Neki od ciljeva i radnih zadataka:
Učenici stiču znanja i veštine potrebne za održavanja i osnovne
popravke motornih vozila (automobila, kamiona, autobusa, specijalnih
vozila), znanja iz bezbednosti i regulisanja u saobraćaju, saobraćajne
psihologije, osnova puteva, ulica, parkirališta, transporta putnika i
robe, transportnog prava i drugo.
Obavezna je obuka  “B” i  “C”  kategorije! Probna dozvola u
trajanju od samo jedne godine; stiče se i početna kvalifikacija
za CPC licencu.

Za upis na ovaj profil potrebno je da učenik ispunjava
posebne zdravstvene uslove – lekarsko uverenje B i C kategorije!
Šta posle:
– profesionalni vozač u prevozničkim firmama: transport robe,
prevoz putnika, medicinska vozila, komunalna vozila, taksi, vojska, ili
osnivanje i rad u sopstvenoj prevozničkoj firmi…
– dokvalifikacija za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem
trajanju; specijalizacija (vozač specijalista ili vozač instruktor)…

Predmeti u školi

A: Opšte obrazovni predmeti
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Računarstvo i informatika
6. Ekologija i zašt.životne sredine
7. Likovna kultura
8. Geografija
9. Istorija
10. Sociologija sa pravima građana

 

B: Stručni predmeti
1. Fizika
2. Tehnologija materijala
3. Saobraćajni sistemi
4. Motorna vozila
5. Osnovi saobraćajne psihologije
6. Propisi u drumskom saobraćaju
7. Osnovi mašinstva
8. Tehnička mehanika
9. Prevoz tereta i putnika
10. Teret u transportu
11. Saobraćajna infrastruktura
12. Bezbednost saobraćaja
13. Preduzetništvo
15. Praktična nastava

 

V: Izborni predmeti
1. Građansko vaspitanje/Verska nastava