Škola Mode i lepote Niš

30. marta 2021.
- Obrada tekstila
61 13
Sajt škole Postavi pitanje
 • Adresa: Генерала Милојка Лешјанина 23
 • Broj telefona: (018) 255 4 77
 • Adresa na mapi: GOOGLE MAPS
 • Web-sajt: www.skolamodeilepote.com
 • E-mejl: skolamode@gmail.com
Škola je osnovana 1883. god. Menjala je nazive, ali je njeno osnovno obeležje uvek bilo ŠKOLOVANJE OMLADINE ZA ZANATSKA ZANIMANJA.
Od 1991. god. Škola nosi naziv Stručna škola ‘’Filip Kljajić’’ a od 2007 god ‘’Škola mode ilepote’’ i osposobljava učenike brojnih obrazovnih profila za područja rada tekstilstvo, kožarstvo,  lične usluge i zdravstvo i socijalna zaštita.
Nastava se organizuje u dva fizički odvojena objekta, dok se praktična nastava pretežno izvodi u školskim radionicama,salonima, frizerskim salonima u gradu.
Od 2005. škola je verifikovana za V stepen – specijalista: kreator ženskih frizura, kreator muških frizura, pedikir-manikir i scenski maskerObrazovni profili

Zdravstveni negovatelj
 • Trajanje: 3 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenje (15 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 47.88
2018/2019 47.53
2017/2018 45.97

Zdravstveni negovatelj je osposobljen za sprovođenje higijene i ishrane bolesnika i funkcionalno zavisnih osoba u kući, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, praćenje zdravstvenog stanja i promena kod bolesnika i pružanje prve pomoći.

Predmeti po godinama

I godina

1.Srpski jezik i književnost

2.Strani jezik

3.Istorija

4.Likovna kultura

5.Fizičko vaspitanje

6.Racunarstvo i informatuka

7.Fizika

8.Hemija

9.Biologija

Stručni predmeti

1. Anatomija i filozofija

2.Latinski

3.Zdravstvena nega.

4.Prva pomoć

5. higijena i zdrav. vaspitanje

Izborni predmeti predvidjeni zakonom

1.Građansko vaspitanje

2.Verska nastava

Opste obrazovni predmeti

1.Srpski jezik i književnost

2.Sociologija sa pravima građana

3.Fizičko vaspitanje

4.Matematika

Stručni predmeti

1.Zdravstvena nega

2.Osnovi kliničke medicine

3.Medicinska etika

4.Infektologija

5.Medicinska rehabilitacija

6.Neuropsihijatrija

7.Zdravstvena nega u kući

8.Preduzetništvo

Izborni predmeti

1.Logika

2.Likovna kultura

3.Istorija

4.Hemija

5.Dermatologija

Izborni predmeti predviđeni Zakonom

1.Građansko vaspitanje

2.Verska nastava

Kozmetički tehničar
 • Trajanje: 4 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenja(30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 66.94
2018/2019 68.55
2017/2018 72.49

Kozmetički tehničar je osposobljen za obavljanje terapijsko-estetske procedure kože lica, tela, kose i noktiju. Izvodi dekoraciju i  kozmetoterapijske procedure ,  pomaže pri izboru kozmetičkih preparata za negu, terapiju i dekoraciju.

Predmeti po godinama

Opšte obrazovni predmeti

1.Srpski jezik

2.Strani jezik

3.Fizičko vaspitanje

4.Matematika

Opšte stručni predmeti

1.Psihologija

Stručni predmeti

1.Masaža

2.Kozmetologija

3.Estetska nega

4.Dermatologija sa negom

5.Osnovne kliničke medicine

6.Kultura dela

Izborni predmeti

1.Fizika

2.Neorganska hemija

3.Specijalna botanika

Izborni predmeti predviđeni zakonom

1.Građansko vapitanje

2.Verska nastava

Maser
 • Trajanje: 3 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenja(15 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 53.83
2018/2019 47.81
2017/2018 59.21

Po završetku školovanja biće osposobljen za sprovođenje svih vrsta manuelne maaže (šaicu, refleksoterapija, anticelulitna masaža…), aparaturne masaže (podvodna, vibraciona, ultrazvučna…)

Predmeti po godinama

Opšte obrazovni predmeti

1.Srpski jezik i književnost

2.Sociologija sa pravima građana

3.Fizičko vaspitanje

4.Matematika

Stručni predmeti

1.Masaža

2.Osnovi kliničke medicine

3.Dermatologija sa negom

4.Ishrana

5.Preduzetništvo

Izborni predmeti

1.Ekologija i zaštita životne sredine

2.Likovna kultura

3.Istorija

4.Hemija

5.Psihijatrija

Izborni predmeti predviđeni zakonom

1. Građansko vaspitanje

2.Verska nastava

Frizer
 • Trajanje: 3 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 2 odeljenja(60 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 49.83
2018/2019 49.03
2017/2018 51.71

Frizer je stručnjak koji je po završetku školovanja osposobljen za izvođenje različitih procedura u cilju nege kose, izrade svih vrsta klasičnih i modernih frizura, bojenje kose, šatiranje, minival, koktel i večernje frizure, za klasično i moderno šišanje, brijanje, oblikovanje brade i brkova, prepariranje kose.

Predmeti po godinama

Opšte obrazovni predmeti

1.Srpski jezik i književnost

2.Strani jezik

3.Fizičko vaspitanje

4.Istorija

5.Geografija

6.Likovna kultura

7.Matematika

8.Računarstvo i informatika

9.Hemija

10.Ekologija i zaštita životne sredine

Stručni predmeti

1.Poznavanje preparata

2.Osnove atomije i fizologije

3.Praktična nastava sa tehnologijom rada

4.Пракса у блоку

Izborni predmeti predviđeni zakonom

1.Građansko vaspitanje

2.Verska nastava


Modni krojač
 • Trajanje: 3 godine
 • Broj odeljenja koji se upisuje: 1 odeljenja(30 učenika)
Minimalan broj bodova poslednje tri godine:
Školska godina Broj bodova
2019/2020 35.26
2018/2019 34.78
2017/2018 40.70

Obrazovanje u toku koga se stiču znanja i veštine u dizajniranju odeće različite namene za unikatnu i serijsku proizvodnju, usklađivanjem svih pojedinačnih kvaliteta dizajna: funkcionalni, estetski, ekonomski.